Bình Dương dự kiến điều chỉnh giá đất bằng 80% so với giá thị trường

07/10/2019

Bùi Thị Xuyến

Bình Dương dự kiến điều chỉnh giá đất bằng 80% so với giá thị trường.

UBND tỉnh Bình Dương vừa đưa ra lấy ý kiến nhân dân (từ ngày 01/10/2019 đến 30/10/2019) đối với dự thảo Nghị quyết về việc ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024, sẽ trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm sắp tới.

Từ kết quả tổng hợp giá đất chuyển nhượng phổ biến trên thị trường năm 2019, kết quả so sánh giá đất do UBND tỉnh quy định với giá đất chuyển nhượng phổ biến trên thị trường, tình hình áp dụng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019, dự báo biến động về giá các loại đất đến năm 2024, các góp ý của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, dự thảo Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh đưa ra 03 phương án xây dựng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024. Phương án 1: Giữ nguyên giá đất như hiện hành, chỉ điều chỉnh giá đất thị xã Thuận An và Dĩ An tăng từ 10% - 15% so với bảng giá đất hiện hành và điều chỉnh giá đất một số vị trí cho hợp lý (tương ứng bằng bình quân 50% so với giá đất phổ biến trên thị trường). Phương án 2: Điều chỉnh giá đất tăng tương ứng với giá đất theo Hệ số điều chỉnh giá đất K năm 2019 (tăng bình quân 35% so với bảng giá đất hiện hành và bằng bình quân 65% so với giá đất phổ biến trên thị trường). Phương án 3: Điều chỉnh giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường theo quy định tại Điều 112 của Luật Đất đai (tăng bình quân 70% so với bảng giá đất hiện hành và bằng bình quân 80% so với giá đất phổ biến trên thị trường).

Trên cơ sở so sánh và phân tích những ưu điểm và hạn chế của ba phương án trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất lựa chọn phương án 3 là phương án đảm bảo việc xây dựng Bảng giá các loại đất đúng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể, thành phố Thủ Dầu Một tăng bình quân 50% so với bảng giá đất hiện hành; thị xã Thuận An và thị xã Dĩ An tăng bình quân 95% so với bảng giá đất hiện hành; thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên tăng bình quân 60% so với bảng giá đất hiện hành; huyện Bàu Bàng và huyện Bắc Tân Uyên tăng bình quân 80% so với bảng giá đất hiện hành; huyện Phú Giáo và Dầu Tiếng tăng bình quân 45% so với bảng giá đất hiện hành.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, việc điều chỉnh theo phương án này đảm bảo tính pháp lý về xây dựng Bảng giá các loại đất theo Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn Luật đã được ban hành là xây dựng bảng giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường. Tiếp tục khắc phục những điểm chưa phù hợp được phát hiện qua kết quả điều tra, khảo sát giá chuyển nhượng phổ biến trên thị trường và trong quá trình thực hiện, áp dụng bảng giá đất. Giúp tăng thu ngân sách nhà nước từ các khoản thu về đất như lệ phí trước bạ nhà đất, thuế thu nhập chuyển nhượng bất động sản… và tránh thất thoát tài sản nhà nước.

Đối với công tác quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội sau này; xóa bỏ khoảng cách chênh lệch giữa giá đất bồi thường và nghĩa vụ tài chính…tránh việc khiếu nại, khiếu kiện và thanh, kiểm tra trong thời gian qua.

Việc tăng giá đất, nhất là tại khu vực đô thị sẽ góp phần giãn dân ra khu vực ngoại thành, vì giá đất tăng sẽ tạo áp lực tài chính lên đền bù giải phóng mặt bằng đối với nhiều doanh nghiệp, dẫn đến lựa chọn các địa điểm đầu tư xa trung tâm để triển khai dự án thuận lợi hơn, góp phần phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở những khu vực đó. Giúp các chủ thể sử dụng đất có thể ước tính được chi phí về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trước khi thực hiện dự án đầu tư, giúp các chủ đầu tư hạn chế các rủi ro trong quá trình đầu tư và tạo môi trường đầu tư lành mạnh.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định chung liên quan đến áp dụng bảng giá các loại đất. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung nội dung quy định kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh như: Phân loại vị trí; sửa đổi quy định cách xác định giá đất một số loại đất có thời hạn sử dụng đất lâu dài; bãi bỏ quy định về xử lý giá đất giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố tại Khoản 1 Điều 2 quy định kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND. Bổ sung và thay đổi một số đoạn, tuyến đường tại các phụ lục kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND. Cụ thể, thêm 27 đoạn, tuyến; nâng hệ số 45 tuyến; giảm hệ số 02 tuyến; nâng loại đường 5 tuyến; đính chính, đổi tên đường 21 tuyến; điều chỉnh điểm đầu, điểm cuối 5 tuyến.