Đồng Nai: 181 dự án đã có quyết định thu hồi đất

25/04/2022

Ngô Hoàng Phương

Ngày 25/4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã giám sát kết quả triển khai thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và Long Thành.

Tại huyện huyện Nhơn Trạch, từ năm 2015 đến nay toàn huyện có 182 dự án với diện tích hơn 4 nghìn ha được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất.

Kết quả thực hiện có 53 dự án đã có quyết định thu hồi đất, 13 dự án đã có thông báo thu hồi đất, 17 dự án đã được thỏa thuận địa điểm đang đo đạc để lập thủ tục thu hồi đất và đã hủy bỏ khỏi danh mục thu hồi đất 99 dự án.

Nguyên nhân dẫn đến nhiều dự án tại huyện Nhơn Trạch phải thu hồi là do khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chậm do một số hộ dân chưa đồng thuận với giá bồi thường vì cho rằng còn thấp.

Người dân không phối hợp thực hiện công tác kiểm đếm về đất đai, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất bồi thường, không chấp hành quyết định thu hồi đất.

Công tác quy chủ, xác nhận thông tin địa chính, thẩm tra về đất còn nhiều sai sót phải chuyển hồ sơ thẩng tra nhiều lần.

Việc xác nhận vị trí đất để làm cơ sở áp giá bồi thường chưa chính xác làm phát sinh khiếu nại của người dân bị thu hồi đất, chủ đầu tư không chuyển tiền bồi thường…

Do đó, huyện Nhơn Trạch đề xuất Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét với những dự án đang triển khai dở dang nhưng hết hạn phải hủy có thể đưa trở lại danh mục thu hồi đất để tiếp tục triển khai.

Tại huyện Long Thành, từ năm 2015 đến nay, huyện Long Thành có 241 dự án có diện tích hơn 4,1 nghìn ha được Hội đồng Nhân dân tỉnh đưa vào danh mục thu hồi đất để triển khai.

Tuy nhiên, kết quả chỉ có 128 dự án có quyết định thu hồi đất, 13 dự án đã có thông báo thu hồi đất, 37 dự án đang thực hiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chưa thực hiện 4 dự án và đã hủy bỏ khỏi danh mục thu hồi đất 59 dự án.

Trong quá trình thực hiện, các dự án bị chậm tiến độ là do thu hồi đất, bồi thường, tái định cư, vốn ngân sách chưa bố trí được, chủ các dự án còn đầu tư dàn trải, chưa tập trung triển khai, thiếu khu tái định cư, người dân khiếu nại vì cho rằng giá bồi thường quá thấp…

UBND huyện Long Thành kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận thu hồi những khu đất công đủ điều kiện đấu giá phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND huyện Long Thành xây dựng phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho ngân sách để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện.

Đồng thời, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ linh hoạt, dự án chậm triển khai hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất…

TRẦN LÊ