Góc nhờ vả

29/03/2020

Ngô Hoàng Phương

Khách mình thiện chí cần mua 3 máy sản xuất khẩu trang y tế 2 lines. Yêu cầu : máy có sẵn trong nước để hốt luôn. Và 1 phút cho ra trên 200 chiếc khẩu trang nhé. Lh Mr Phương 0968.920.789
Nhờ Ace  chia sẻ dùm.