Thành lập 2 thành phố Dĩ An và Thuận An: Phù hợp quy định, yêu cầu phát triển

07/07/2019

Ngô Hoàng Phương

Kỳ 1: Thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Theo báo cáo của TX.Thuận An và TX.Dĩ An, việc thành lập thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An trực thuộc tỉnh Bình Dương phù hợp với quy hoạch, sự phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh. Bên cạnh đó, việc hai địa phương lên thành phố là nhu cầu cần thiết nhằm giải quyết những bất cập do sự phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hiện nay; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững về mọi mặt; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. 

Phù hợp quy hoạch

TX.Dĩ An là cửa ngõ của tỉnh, giáp ranh với TP.Hồ Chí Minh và TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Với lợi thế vị trí địa lý, địa bàn TX.Dĩ An có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, tăng khả năng lưu thông hàng hóa, phát triển đô thị vệ tinh, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển các ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ hiện đại.

 
Một góc đô thị TX.Thuận An. Ảnh:PHƯƠNG LÊ

Theo báo cáo của thị xã, việc thành lập thành phố Dĩ An bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 128, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Cụ thể, việc thành lập thành phố phù hợp với chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt; phù hợp với Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt; phù hợp với Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TX.Dĩ An đến năm 2040 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Bên cạnh đó, việc thành lập thành phố bảo đảm phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh, tạo được sự đồng thuận của nhân dân...

Cùng với Dĩ An, đến nay TX.Thuận An đã bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 128, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TX.Thuận An, cho biết việc thành lập thành phố Thuận An trực thuộc tỉnh hoàn toàn phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015 cũng như nhu cầu khách quan và phù hợp với quy hoạch chung đô thị, phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Nhu cầu cần thiết

Hiện nay, kinh tế - xã hội của TX.Thuận An đã đạt được những thành tựu to lớn, đa số các chỉ tiêu hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, toàn thị xã không có hộ nghèo xét theo tiêu chí của Trung ương, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 99,57%. Định hướng phát triển kinh tế của thị xã đang phát triển theo định hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ - công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Chỉ tính trong giai đoạn 2015- 2018, kinh tế của TX.Thuận An duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý, đúng định hướng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành công nghiệp - dịch vụ tăng nhanh hơn ngành nông nghiệp. Đến nay, trong cơ cấu kinh tế của thị xã, tỷ trọng công nghiệp chiếm 69,5%, thương mại - dịch vụ chiếm 30,36%, nông nghiệp chiếm 0,14%. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương đạt 111.670 tỷ đồng, tăng 8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 13.730 tỷ đồng, tăng 23%; tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 2.079,754 tỷ đồng, bằng 113,91% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Tâm khẳng định, việc thành lập thành phố Thuận An sẽ giúp địa phương thu hút đầu tư trong và ngoài nước, phát huy tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực trong và ngoài địa phương; hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội sẽ tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ. Từ đó, nhân dân trên địa bàn sẽ được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe với điều kiện thuận lợi hơn, chất lượng tốt hơn. Bên cạnh đó, cùng với quá tình phát triển kinh tế - xã hội, nhiều dự án hợp tác đầu tư của các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp sẽ tạo ra nhiều cơ hội giải quyết việc làm cho người dân, góp phần nâng cao thu nhập và mức sống của người dân thị xã. Điều đáng mừng nữa, quá trình xây dựng đề án thành lập thành phố Thuận An thuộc tỉnh đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Sau gần 20 năm tái lập, TX.Dĩ An đã có sự phát triển mạnh mẽ, đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Cụ thể, kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả trong từng ngành, lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao. Trên địa bàn thị xã tập trung nhiều khu công nghiệp, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp của thị xã ước thực hiện 50.012 tỷ đồng, tăng 10,77%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 48.427 tỷ đồng, tăng 42,65%; tổng thu ngân sách ước thực hiện 571,744 tỷ đồng, tăng 30,92% so với cùng kỳ năm 2018.

Ông Lê Thành Tài, Chủ tịch UBND TX.Dĩ An, cho biết việc thành lập thành phố Dĩ An là nhu cầu cần thiết nhằm giải quyết những bất cập do sự phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hiện nay; tạo điều kiện để tăng cường đầu tư, củng cố tốt hơn về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững về mọi mặt, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên.

Qua sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX.Dĩ An giữa nhiệm kỳ 2015-2020 (số liệu tính từ 2015-2018), cho thấy Đảng bộ thị xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, giá trị thương mại của thị xã tăng bình quân 35,19%/năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 10,68%/năm, tổng thu ngân sách thực hiện 9.473,426 tỷ đồng (bình quân thu 3.157,809 tỷđồng/năm).

Đối với TX.Thuận An, kết quả 3 năm thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 cho thấy tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 99.600 tỷđồng, trong đó nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản là 2.500 tỷđồng, giai đoạn 2016-2018 đã thực hiện là 1.163,874 tỷđồng, đạt 46,5% chỉ tiêu đại hội đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp của thị xã tăng bình quân 8,3%/năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 23,1%/năm, giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp tăng bình quân 1,5%/năm, tổng thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 9%/năm.

 PHƯƠNG LÊ

Kỳ 2: Đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc tỉnh