Xây nhà ở riêng lẻ chỉ cần 1 bản vẽ dạng sơ đồ cho cấp phép xây dựng và cấp giấy chứng nhận.

10/06/2019

Ngô Hoàng Phương

 – Đây là kiến nghị của UBND TP.HCM gửi Bộ Xây dựng để tạo thuận lợi cho người dân trong việc xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Theo đó, nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong việc xây dựng nhà ở riêng lẻ, UBND Thành phố kiến nghị Bộ Xây dựng sử dụng 1 bản vẽ theo dạng sơ đồ nhà đất để thực hiện đối với 2 thủ tục cấp giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Ngoài ra, Thành phố còn kiến nghị những điều khác để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư tham gia phát triển dự án nhà ở và phát triển Nhà ở xã hội, cụ thể:

Nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia phát triển dự án nhà ở trên địa bàn Thành phố, Bộ cần sớm có ý kiến về việc thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận đầu tư dự án nhà ở; báo cáo Chính phủ đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh, đồng bộ một số nội dung của các Luật Đất đai, Luật quy hoạch đô thị, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở đảm bảo không bị vướng mắc như hiện nay.

Để phát triển Nhà ở xã hội, Bộ cũng cần sớm hướng dẫn về quy trình lựa chọn nhà đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội đối với các khu đất do nhà nước quản lý sử dụng; tham mưu Chính phủ việc bố trí vốn đầu tư phát triển cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện cho vay ưu đãi hỗ trợ Nhà ở xã hội đối với các chủ đầu tư dự án xây dựng Nhà ở xã hội, kể cả cho người dân vay để tạo lập nhà ở; đồng thời triển khai việc cấp bù chênh lệch lãi suất cho các tố chức tín dụng để thực hiện chính sách cho vay Nhà ở xã hội.

Theo Nguyễn Đăng